Báo cáo


Công cụ Báo Cáo Đơn Hàng giúp bạn thống kê chính xác và đánh giá hiệu quả công việc kinh doanh của mình thông qua các chỉ số: click, đơn hàng, hoa hồng,… từ đó đưa ra những điều chỉnh chính xác giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Bước 1: Theo dõi tổng quan
Khi bạn vào Báo Cáo Chi Tiết, hệ thống sẽ hiển thị tổng quan toàn bộ quá trình kinh doanh của bạn, thể hiện các con số tổng theo thời gian bao gồm: Click, Đơn hàng, Hoa Hồng.

huong dan theo doi bao cao chi tiet

Bước 2:
Bên cạnh khu vực Đơn Hàng, các báo các được thể hiện dưới dạng  Biểu Đồ, nơi bạn có thể theo dõi tỷ lệ thay đổi và chuyển đổi của Đơn hàng, Hoa hồng, Kênh Truyền Thông. Mang tới cái nhìn tổng thể hơn về các kết quả mình đạt được.

huong dan theo doi bao cao chi tiet4

Bước 3:
Hệ thống giúp bạn có thể quản lý dễ dàng hơn với việc sắp xếp theo từng Nhà cung cấp , sắp xếp theo Trạng Thái đơn hàng, hoặc Sắp xếp theo thứ tự Hoa Hồng, Sản phẩm…

huong dan theo doi bao cao chi tiet5

Bước 4:
Để xem chi tiết thông tin từng đơn hàng được mua từ đâu, qua thiết bị nào, trình duyệt nào,.. bạn có thể chọn vào Chi Tiết để xem thêm.
Từ đó biết được kênh quảng cáo nào đang hiệu quả, kênh quảng cáo nào chưa hợp lý.

huong dan theo doi bao cao chi tiet6

 

THAM GIA MASOFFER NGAY!