Hướng dẫn tạo link banner HTML


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên MasOffer, chọn “Tạo banner HTML”

huong dan tao link html
Bước 2:
– Trỏ link Url baner mà bạn muốn quảng cáo
– Đặt tiêu đề và nội dung quảng cáo

huong dan tao link html3
Bước 3:
Ấn vào tạo Banner và lấy link phân phối.

huong dan tao link html 4

 

THAM GIA MASOFFER NGAY!