Bắt đầu cùng MasOffer


1.Sau khi tạo tài khoản thành công và Đăng Nhập vào hệ thống MasOffer, bạn sẽ ở mục Trang Chủ – mục báo cáo tổng quan của bạn.

1 (1)
2.Trong mục này, các bạn có thể theo dõi các chỉ số:
– Số click: lượt click vào quảng cáo của bạn.
– Đơn hàng (thành công): Số đơn hàng đã thành công bạn làm được (Chắc chắn nhận được hoa hồng)
– Đơn hàng (Chờ duyệt): Số đơn hàng vẫn đang đợi đối tác duyệt trạng thái. (Có thể nhận hoa hồng)
– Hoa hồng (Thành công): Số tiền chắc chắn bạn sẽ nhận được từ MasOffer.
– Hoa hồng (Chờ Duyệt): Số tiền bạn có thể nhận được từ MasOffer.

2
3.Biểu đồ Đơn hàng / Hoa hồng:
Biểu đồ cho phép bạn theo dõi biến động tăng giảm Đơn Hàng và số tiền Hoa Hồng của bạn theo ngày, giúp bạn có cái nhìn trực quan hơn về chất lượng kinh doanh của mình.

3
4.Đơn hàng mới nhất:
10 đơn hàng mới nhất được cập nhật liên tục trong hệ thống với thông tin rút gọn để bạn nắm rõ hơn về chi tiết hiệu quả kinh doanh của mình.

4

 

THAM GIA MASOFFER NGAY!